top of page
Business handshake

Kompanitë

Sigurimi i kompanisë i përshtatshëm për every nevojë

Depositphotos_340241798_s-2019_edited.jp

SIGURIMI NGA AKSIDENTI

LAINF DHE KOMPLEMENTAR

Depositphotos_78239522_s-2019_edited.jpg

HUMBJA E FITIMEVE PËR SHKAK TË DËMIMIT TË PASURISË OSE PASURIVE

Depositphotos_84180932_s-2019_edited.jpg

SIGURIM TEKNIK

PËR INDUSTRI DHE NDËRTIM

car-accident.jpg.838x0_q67_crop-smart.jp

SIGURIMI I MJETEVE

FLOTAT E KOMPANISË

Depositphotos_12052900_s-2019_edited.jpg

HUMBJA E SIGURIMIT TË FITIMIT PËR SHKAK TË SËMUNDJES

denaro_edited.jpg

FONDI I PENSIONIT (BVG)

Depositphotos_11323124_s-2019_edited.jpg

SIGURIMI TREGTAR

(ASS. GJËRAT PËR KOMPANINË)

Depositphotos_59920681_s-2019_edited.jpg

PËRGJEGJËSIA CIVILE

KORPORATË DHE PROFESIONALE

Depositphotos_192426660_s-2019_edited.jp

MBROJTJA LIGJORE

BIZNESI DHE QARKULLIMI

mano%20con%20assicurazione_edited.jpg

SIGURIM TJERA

bottom of page