top of page

ZBRITJET TATIMORE (OPP3)

Kontrolloni mundësinë e ZBRITJES nga taksa e zakonshme;

- investimet pensionale (OPP3 / 3a)

- Dispozitat për studimet e fëmijëve (OPP3 / 3b)

...edhe me shume!

soldi rimangono in tasca_edited.jpg

Punonjës

I pavarur

A po e zbritni tashmë maksimumin e lejuar sipas urdhëresës OPP3?

Kontrolloni mundësinë e ZBRITJES nga taksa e zakonshme;

- investimet pensionale (OPP3 / 3a)

- Dispozitat për studimet e fëmijëve (OPP3 / 3b)

...edhe me shume!

soldi rimangono in tasca_edited.jpg
Indipendente

Po

Nr

Do të doja të kontrolloja

Grupi i të ardhurave

Kontrolloni mundësinë e ZBRITJES nga taksa e zakonshme;

- investimet pensionale (OPP3 / 3a)

- Dispozitat për studimet e fëmijëve (OPP3 / 3b)

...edhe me shume!

soldi rimangono in tasca_edited.jpg
Redito imposte ordinarie

Të ardhura modeste: (Më pak se 50'000 .-- Fr. në vit)

Të ardhurat mesatare (ndërmjet Fr. 50'000 .--  e 80'000 .--)

Të ardhura mesatare-të larta (Midis Fr. 80'000 .--  e 120'000 .--)

Vazhdoni pa kërkuar këtë informacion

bottom of page