top of page

NDIQNI PROCEDURËN E UDHËZUAR EKONTROLLONI TË DREJTAT TUAJA!

tasse_felicitaannozero_edited.jpg

TATIMET NË BURIM

 

Tatimi i mbajtur në burim, i cili zbritet drejtpërdrejt nga paga, është në fakt një taksë e mbajtur në burim e llogaritur në mënyrë të përmbledhur (shpesh më tepër) në bazë të tabelave specifike. Në shumë raste, tatimpaguesi ka të drejtë të a  rimbursim të pjesshëm dhe ndonjëherë total të shumës së zbritur. Kjo procedurë kërkon të kontrollojë të drejtat tuaja për rimbursim në veçanti në kontekstin e Urdhëresës OPP3.

Lloji i lejes:

bottom of page