top of page

 

SIGURIMI SOCIALE

- Lëndim

- Sëmundje

- Mosha e vjetër

- Vdekja

Njihni të drejtat tuaja të sigurimeve shoqërore. Siguroni siguri për ju dhe familjen tuaj!

Fotolia_58774318_S.jpg

Punonjës

I pavarur

Ju informojmë se ky portal nuk ofron këshilla tatimore dhe se bashkëpunëtorët tanë nuk merren me këshilla tatimore apo përpilim të taksave apo çfarëdo gjëje tjetër që i nënshtrohet aktiviteteve të rregulluara nga IFD.

Çdo informacion i natyrës fiskale që do të gjeni në këtë portal lidhet ekskluzivisht me mundësitë e zbritjes tatimore në kuadër të urdhëresës OPP3.

për më shumë informacion shihni dokumentin e mëposhtëm:

https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19850278/200901010000/831.461.3.pdf

administratori i portalit

ÇFARË ËSHTË NEVOJA JUAJ PËR SIGURIMET SOCIALE?

Cila pjesë e të ardhurave tuaja është thelbësore për të siguruar "çfarëdo që të ndodhë" për të garantuar jetesën tuaj minimale?

Fotolia_58774318_S.jpg
Dipendente

90%

80%

70%

60% ose më pak

NË CILA KRAPE TË TË ARDHURAVE JENI PJESË?

- Lëndim

- Sëmundje

- Mosha e vjetër

- Vdekja

Njihni të drejtat tuaja të sigurimeve shoqërore. Siguroni siguri për ju dhe familjen tuaj!

Fotolia_58774318_S.jpg
Scegli il redito

Të ardhura modeste: (Më pak se 50'000 .-- Fr. në vit)

Të ardhurat mesatare (ndërmjet Fr. 50'000 .--  e 80'000 .--)

Të ardhura mesatare-të larta (Midis Fr. 80'000 .--  e 120'000 .--)

Të ardhura të larta (Mbi 120'000 CHF .--)

NË CILA KRAPE TË TË ARDHURAVE JENI PJESË?

- Lëndim

- Sëmundje

- Mosha e vjetër

- Vdekja

Njihni të drejtat tuaja të sigurimeve shoqërore. Siguroni siguri për ju dhe familjen tuaj!

Fotolia_58774318_S.jpg
Coniugato con figli...

Beqare,

PA FËMIJË

I martuar,  

PA FËMIJË

Beqar,  

ME FËMIJËT

I martuar,

ME FËMIJËT

bottom of page