top of page
Depositphotos_200417094_S.jpg

Ju jeni një sigurues

në moshën e pensionit?

 

A keni punuar gjatë gjithë jetës për të ndërtuar një bazë të fortë klientësh dhe a do të dëshironit ta mbani atë për veten tuaj?

mysbc.ch ju ofron një strukturë brokerimi, shërbime administrative dhe logjistike që ju lejojnë të ruani portofolin tuaj të klientëve dhe të përfitoni nga pensioni përkatës edhe pas daljes në pension:

- drejtpërdrejt (nëse dëshironi të vazhdoni ta menaxhoni personalisht, si dhe

- në mënyrë indirekte, me konsulentët VBV/AFA të vënë në dispozicion nga mysbc.ch SA, nëse dëshironi të ruani të ardhurat duke u besuar palëve të treta detyrat e rinovimeve dhe mirëmbajtjes së klientit.

mysbc.ch SA i garanton ato kontraktualisht për jetë:

- komisionet e gjykatës për portofolin e klientëve të saj

- mbrojtjen e klientëve të saj

- konfidencialitet maksimal

- transparencë dhe akses direkt online ose offline për çdo lëvizje kontabël

- Shërbimi administrativ dhe pritës i klasit të parë

- dhoma konsultimi në dispozicion


Kontaktoni drejtpërdrejt menaxhmentin e mysbc.ch SA për të rregulluar një takim informues dhe informues, për të cilin në çdo rast ne ju garantojmë konfidencialitetin më të madh tani e tutje.

bottom of page