top of page
cinsero.png

Më kontaktoni në internet

logo bysbc 2015.jpg
logo finap.png

Më tako

ART. 45

Zbuloni shërbimet tona

Depositphotos_18485293_m-2015_edited.jpg

Kërkoni një kupon me vlerë 100 CHF .-- për një verifikim profesional të së drejtës suaj për zbritje tatimore sipas Urdhrit. OPP3

fammiglia.jpg

Kërkoni një voucher për një llogaritje të saktë të të drejtave dhe pensioneve tuaja në rast sëmundjeje, aksidenti, pensioni, vdekjeje, etj.

Depositphotos_454661418_xl-2015.jpg

Kërkoni një kupon për një verifikim zyrtar të kontributeve AVS / AI / IPG të paguara për ju nga punëdhënësit tuaj dhe të drejtat e lidhura me to.

fronta3.5-2.jpg

Ndryshime të mëdha që vijnë për të drejtat e punëtorëve ndërkufitar nga viti 2021: Kërkoni një kupon për një vlerësim falas të të drejtave tuaja nga 2021

Casa famiglia prato.jpg

KONTROLLI I FINANCIMIT PËR PRONËSINË E SHTËPISË

Kërkoni një kupon për të verifikuar të drejtat tuaja për të marrë financim ose rifinancim të një shtëpie në pronësi.

casse malati_edited.jpg

Kërkoni një verifikim falas voucher  të së drejtës suaj për përfitime dhe reduktime të primeve për sigurimin tuaj shëndetësor.

bottom of page